Populaarsed sihtkohad TEZ TOURis:
  • kõik maad
  • Ekskursioonid
  • Eksootiline
  • Kõik hinnas
  • Lastega
  • Rannapuhkus
  • Summer
  • Suusakuurort
  • Talv
ET
+372 6 235 777

Maksetingimused online

 

Online-müügi üldtingimused

Standardinfo teabeleht:Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses. Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Ettevõtja TEZ TOUR OÜ vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest. Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal TEZ TOUR OÜ on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Lisateave direktiivi (EL) 2015/2302 kohaste peamiste õiguste kohta SIIT

Reisilepingu online-müügi üldtingimused reisidele (alates 05.07.2023)

1. Üldsätted

1.1.      Käesolevad reisilepingu online-müügi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on kliendi (edaspidi Klient) ja OÜ TEZ Tour (edaspidi Reisikorraldaja) vahelise reisilepingu (edaspidi Reisileping) osaks ning sätestavad Reisilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemise tingimused.

1.2.      Lisaks Üldtingimustele tulenevad Reisilepingu tingimused reisikinnitusest, reisikirjeldusest ning Reisikorraldaja poolt Kliendile esitatud olulisest infost (Reisilepingu lisa 2).

 

 2. Reisilepingu ese

2.1. Reisikorraldaja osutab reisilepingu alusel Kliendile või Kliendi poolt nimetatud reisijale reisiteenuseid ning Klient maksab Reisikorraldajale selle eest tasu.

 

 3. Reisitasu ja selles sisalduvad teenused

3.1. Klient maksab Reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt punktis 4 sätestatule. Reisitasu sisaldab tasu Reisilepingus esitatud reisikirjelduses sätestatud teenuste eest.

3.2. Kui Kliendil on erisoove, mille täitmise võimalikkus sõltub Reisikorraldaja lepingupartneritest ja mille eest lepingupartnerid ei ole lisatasu ette näinud (nt kohad lennukis, kõrvuti toad hotellis, kõrgem või madalam korrus hotellis vms.), edastab Reisikorraldaja sellised soovid vastavale lepingupartnerile, kuid ei taga nende täitmist. Erisoovid ei ole käsitletavad reisikirjelduse osana ja nende mittevõimaldamine ja täitmata jätmine ei ole käsitletav Reisilepingu rikkumisena Reisikorraldaja poolt. Kui erisoovi sisuks on teenuse saamine, mida Reisikorraldaja või Reisikorraldaja nimel reisiteenust pakkuvad isikud osutavad tasu eest, tuleb Kliendil maksta sellise teenuse eest täiendavat tasu vastavalt Reisikorraldaja või Reisikorraldaja nimel reisiteenust pakkuva isiku hinnakirjale.

3.3 Reisikorraldaja kannab lepingujärgset vastutust ainult vabade kohtade olemasolul kinnitatud hotellibroneeringute eest. Hotellibroneeringu mittekinnitamisel pakub Reisikorraldaja Kliendile võimalikke alternatiivseid võimalusi vastavalt kehtivale hinnakirjale. Juhul kui Reisikorraldaja pakutav alternatiiv ei ole Kliendile vastuvõetav, tagastatakse Kliendile Kliendi poolt makstud reisitasu.

3.4 Kliendi sellekohasel soovil korraldab Reisikorraldaja esindaja võimalusel hotellivahetuse. Hotellivahetusest tuleneva võimaliku hinnavahe kannab Klient.

3.5. Kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija ei kasuta mõnda reisikirjelduses nimetatud teenust, ei anna see Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist. Kui Klient omal soovil kasutab lisaks mõnda reisikirjelduses loetlemata teenust, siis sellise teenuse kasutamise risk ei ole mingil juhul hõlmatud sõlmitud Reisilepinguga.

3.6. Reisikorraldaja poolt pärast Kliendiga Reisilepingu sõlmimist väljakuulutatud soodushinnad ning viimase hetke pakkumised ei mõjuta Kliendi poolt tasumisele kuuluva reisitasu suurust ega anna Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

3.7. Reisikorraldajal on õigus reisitasu tõsta kui reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud:

3.7.1. veokulude, sealhulgas kütusehinna, muutumise tõttu;

3.7.2. maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasude muutumise tõttu;

3.7.3. teenusega seotud maksude tõttu;

3.7.4. reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumise tõttu.

3.8. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub Reisikorraldaja punktis 3.7 sätestatud muudatusega kaasnenud kulude suurenemisest Reisikorraldaja jaoks.

3.9. Reisitasu suurendamisest teavitab Reisikorraldaja Klienti vähemalt 21 päeva enne reisi algust.

3.10. Kui Reisikorraldaja suurendab reisitasu olulisel määral, on Kliendil õigus Reisilepingust taganeda. Taganemise asemel võivad pooled kokku leppida reisiteenuste asendamises.

 

4. Reisi eest tasumine

4.1. Klient kohustub tasuma reisi hinna tervikuna ühe maksena või osamaksetena. Osamaksetega tasumisel tagab Klient osamaksete laekumise Reisikorraldajale järgnevalt:

4.1.1. kui reisini on jäänud rohkem kui 21 kalendripäeva, tuleb  tasuda  vähemalt osamakse  summas 65  eurot  kõigi teiste reisijate kohta (iga reisija eest eraldi);

4.1.2. kui reisini on jäänud 21 või vähem kalendripäeva, 100% reisi maksumusest.

4.2. Kui reisini on Kliendi poolt Reisikorraldaja online süsteemis broneeringu tegemise hetkeks jäänud 21 või vähem päeva, tasub Klient reisi hinna koheselt.

4.3. Pärast reisi valikut on Kliendil Reisikorraldaja online süsteemis reisi hinna või selle esimese osamakse tasumiseks aega 30 minutit. Kui Klient ei tee makset 30 minuti jooksul pärast reisi valikut, siis vastav broneering annulleeritakse automaatselt ning Kliendil tuleb Reisilepingu sõlmimist alustada otsast peale.  

4.4. Reisikorraldajal on õigus kehtestada soodusreisidele, pühade-aegsetele reisidele ja kampaania korras müüdavatele reisidele käesolevas punktis 4 sätestatust erinevad reisitasu maksetingimused. Sellised eritingimused tühistavad tavapärased  maksetingimused isegi juhul, kui need ei kajastu Reisikorraldaja broneerimissüsteemis ega broneerimissüsteemist väljaprinditud maksedokumentidel.

 

5. Reisilepingu ülesütlemine

5.1. Reisikorraldajal on õigus Reisileping üles öelda:

5.1.1. kui Klient viivitab mõne reisitasu osamakse tasumisega;

5.1.2. kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija rikub oluliselt Reisilepingust või seadusest tulenevaid muid kohustusi.

5.2. Reisilepingu ülesütlemisel Reisikorraldaja poolt punktis 5.1 sätestatud alustel Reisikorraldajale juba tasutud summasid Kliendile ei tagastata ning nende osas tagasitäitmist ei toimu.

5.3. Kliendil on õigus oma broneering tasuta tühistada või Reisilepingust taganeda 24h jooksul peale broneeringu tegemist, kui reisini on vähemalt 21 päeva. Pärast eelmises nimetatud 24-tunnise tähtaja möödumist või juhul, kui reisini on jäänud vähem kui 21 päeva, on Kliendil õigus oma broneering tühistada või Reisilepingust taganeda, makstes Reisikorraldajale taganemishüvitist alljärgnevalt:

5.3.1. broneeringu tühistamisel või Reisilepingust taganemisel pärast 24h tunni möödumist broneeringu vormistamisest, kui reisini on 21 päeva või rohkem - bürookulud 65 eurot reisija kohta (iga reisija eest eraldi);

5.3.2. broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 21 päeva või vähem enne reisi – 100% reisi maksumusest.

Broneeringu saab tühistada või Reisilepingu üles öelda e-maili teel, saates vastava teate aadressile: online@teztour.ee. Tühistamisteates tuleb märkida Kliendi nimi ja Reisilepingu number.

5.4. Klient on kohustatud tasuma punktides 5.3.1-5.3.2 sätestatud hüvitise 5 tööpäeva jooksul arvates broneeringu tühistamisest või Reisilepingust taganemisest. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada punktides 5.3.1-5.3.2 sätestatud hüvitised Kliendi poolt reisi eest tasutud summadega.

5.5. Klient võib muuta ühe reisija nime Reisilepingus tasuta, juhul kui majutuse tüüp jääb samaks. Muudatust on võimalik teha hiljemalt kuni 10 päeva enne reisi algust.

5.6. Punktis 5.5 nimetatud muudatus ning teised Kliendi poolt soovitud Reisilepingu muudatused eeldavad poolte kokkulepet. Muudatuse taotlemiseks saadab Klient päringu aadressile: online@teztour.ee.  Kui Klient soovib Reisilepingus olevat teenust muuta ning teenuse muutmine on Reisikorraldaja hinnangul võimalik varasemat teenuse broneeringut tühistamata, on esimene muudatus ilma bürookuluta. Samas Reisilepingus tehtava iga järgneva muudatuse eest hüvitab Klient Reisikorraldajale sellega seotud bürookulud 25 eurot tehingu kohta. Selguse huvides, kui Klient soovib muudatust Reisilepingus, ning muudetud teenuse hind on muudatuse taotluse esitamise hetkel esialgse reisi hinnast suurem, tasub Klient Reisikorraldajale hinnavahe. Kui muudetud teenuse hind on muudatuse taotluse esitamise hetkel esialgse reisi hinnast väiksem, väheneb vastavalt reisitasu. Muudatused ei jõustu enne reisi hinna vahe (kui tuleb juurde maksta) laekumist Reisikorraldaja arvele. Kui muudatust ei ole juurdemakse laekumise ajal enam võimalik teha, tagastab Reisikorraldaja muutmistasu Kliendile 5 tööpäeva jooksul. Reisikorraldaja ei taga Reisilepingu muutmise võimalikkust juurdemakse laekumise ajal.

5.7. Liinilendude broneeringu muutmisel ja Reisilepingu tühistamisel võivad muutmis- ja tühistamistingimused sõltuda lennuettevõtja kehtestatud tingimustest ning on antud reisikirjelduse juures. Kui Kliendile on väljastatud lennupilet, ei ole muutus enam võimalik ning kui Klient ütleb Reisilepingu üles, siis lennupileti hinda Kliendile ei hüvitata.

5.8. Kui kumbki Pool ei ole Reisilepingut tühistanud, kuid reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi alustamiseks ettenähtud kohta, ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate dokumentide tõttu või muul Reisikorraldajast mittesõltuval põhjusel, reisitasu Kliendile tagastamisele ei kuulu.

5.9. Reisikorraldajal on õigus kehtestada soodusreisidele, pühade-aegsetele reisidele ja kampaania korras müüdavatele reisidele käesolevas punktis 5 sätestatust erinevad muutmise, tühistamise ja ülesütlemise tingimused.

 

 6. Kliendi kohustused ja vastutus

6.1. Klient on kohustatud tutvuma Reisilepingu ja selle lisadega, samuti muude Reisikorraldaja poolt Kliendile tutvumiseks esitatud reisi tutvustavate materjalidega.

6.2. Klient on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust broneeringule ja teatama Reisikorraldajale viivitamatult võimalikest erinevustest. Käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud kohustuse täitmata jätmisel loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud.

6.3. Klient tagab kehtiva reisidokumendi olemasolu Kliendil ja Kliendi poolt nimetatud reisijal reisile mineku päeval, samuti dokumendi kehtivuse jätkumise pärast reisile mineku päeva vastavalt sihtkohariigi poolt kehtestatud nõuetele. Juhul, kui sihtkohariigi õigusaktid seda nõuavad, tagab Klient ka vaktsineerimistõendi, kohustusliku tervisekindlustuspoliisi vms dokumentide olemasolu.

6.4. Kliendil on kohustus kontrollida reisi väljasõidu aega 24 tundi enne reisi algust, külastades Reisikorraldaja internetilehekülge ja Tallinna Lennujaama internetilehekülje väljuvate lendude tabelit. Sihtkohas peab Klient kontrollima vastavat informatsiooni 24 tundi enne tagasireisi algust Reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või Reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.

6.5. Klient on kohustatud saabuma õigel ajal reisi alguspunkti, reisijuhi nimetatud kogunemiskohtadesse ja lahkumispunktisesse. Sealhulgas, kuid mitte ainult, peab Klient järgima operatiivset informatsiooni lennu-, bussi- või rongijaamas, jõudma õigeaegselt ettenähtud kohta ning arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega seoses ummikute, raskete ilmastikuolude või järjekordadega passi- või turvakontrollis.

6.6. Klient ei tohi oma käitumisega (sh. alkoholijoobes viibimisega, agressiivsusega vms.) häirida kaasreisijaid, Reisikorraldaja esindajaid ega reisiteenuse osutajat.

6.7. Kliendil on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhiseid ja reegleid, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning transpordivahendi meeskonna või hotellipersonali korraldusi, sihtkohariigi seadusi ning ametivõimude ettekirjutusi.

6.8. Juhul, kui Reisilepingu alusel reisib Kliendi poolt nimetatud reisija, siis tagab Klient eelpool punktides 6.4 - 6.7 sätestatud kohustuste täitmise vastava reisija poolt.

6.9. Punktides 6.4 - 6.7 sätestatud kohustusi rikkunud Klienti või Kliendi poolt nimetatud reisijat võidakse reisile mitte lubada või nad reisilt kõrvaldada ja Kliendil ei ole sellisel juhul õigust reisitasu tagastamisele ega mis tahes hüvitisele. Juhul, kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija on kohustuste rikkumisega põhjustanud Reisikorraldajale kahju tekkimise, hüvitab Klient vastavad kahjud Reisikorraldajale 5 päeva jooksul vastava nõude saamisest Reisikorraldajalt.

6.10. Väljaspool Euroopa Liidu piire Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Klient ja Kliendi poolt nimetatud reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma kehtivad passid, mille kehtivus jätkub ka pärast reisi sihtriigi õigusaktides sätestatud perioodil kestel. Elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavatel kolmandate riikide kodanikel peab olema piiriületuseks kaasas nii kehtiv pass kui ka ID-kaart, mille kehtivus jätkub ka pärast reisi sihtriigi õigusaktides sätestatud perioodi kestel, olenemata sellest, kas ta soovib reisida Euroopa Liidu piires või kolmandasse riiki.

6.11. Klient vastutab selle eest, et tema ja tema poolt nimetatud reisijad ei ole sihtkohamaal persona non grata’d. Kui Klient või tema poolt nimetatud reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Kliendil tasuda kõik oma või vastava reisija koju tagasi tulekuga seotud kulutused. Reisitasu tagastamisele ei kuulu.

6.12. Klient kohustub tutvuma reisitingimustega ja reisi tutvustavate materjalidega.

 

 7. Reisikorraldaja õigus teha reisikirjelduses muudatusi

7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast mittesõltuvatel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta reisi ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisiteenuse kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.

7.2. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ka iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel ja Reisikorraldajast mittesõltuvatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu.

 

 8. Reisi ärajäämine

8.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:

8.1.1. reisijate arv jääb väiksemaks Reisikorraldaja poolt ettenähtust;

8.1.2. sihtkohariigis või selle lähedal toimuva tõttu ei ole garanteeritud reisijate ohutus, tervis või julgeolek;

8.1.3. lennuettevõtja tühistab lennud Reisikorraldajast mitteoleneval põhjusel ning lendude asendamine ei ole mõistlikult võimalik;

8.1.4. esindavad muud vääramatu jõu asjaolud, mille tõttu reisiteenuse osutamine on oluliselt raskendatud, ohtlik või võimatu.

8.2. Reisikorraldaja teatab Kliendile reisi ärajäämisest viivitamatult.

8.3. Kokkuleppel Kliendiga asendab Reisikorraldaja ärajäänud reisi teise sama hinnatasemega reisiga. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja Kliendile hinnavahe.

8.4. Kui Klient asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu ärajäänud reisi eest Kliendi poolt tasutud reisitasu. Reisi ärajäämisel punktides 8.1.2 - 8.1.4 sätestatud juhtudel tagastab Reisikorraldaja Kliendile ärajäänud reisi eest Kliendi poolt tasutud reisitasu, millest on maha arvatud bürookulud summas 65 eurot iga reisija kohta. Kliendil ei ole õigust muule hüvitisele.

 

 9. Puudused reisiteenuse osutamises

9.1. Puuduseks reisiteenuse osutamises loetakse olukorda, kus reisiteenus ei vasta reisikirjeldusele või Kliendile kirjalikult antud kinnitustele. Selguse huvides, puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta majutusteenuse mittevastavust hotellide kodulehtedel olevale informatsioonile pakutavate teenuste, sisustuse või hotelli infrastruktuuri kohta. Vastav informatsioon ei muutu Reisilepingu osaks ning Reisikorraldaja ei taga selle tegelikkusele vastavust.

9.2. Puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi reisiteenustes. Muuhulgas ei loeta puuduseks reisiteenuse osutamises:

9.2.1. lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mitte sõltuvatest asjaoludest;

9.2.2. lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab Kliendi või Kliendi poolt nimetatud reisija ees vahetult lennuettevõtja;

9.2.3. hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui selle põhjuseks on hotelli ülebroneerimine või hooaja alguse ja lõpuga seotud erisused. Reisikorraldaja kohustub asendama Kliendi poolt valitud hotelli samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;

9.2.4. selliste reisikirjelduses sisalduvate andmete muutmist, mille osas pooled leppisid kokku teisiti või mille osas reisikirjelduses on ette nähtud andmete muutmise võimalus ja Kliendile on andmete muutumisest enne reisilepingu sõlmimist selgelt teatatud.

 

10. Puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine

10.1. Reisiteenuse osutamisel ilmnenud puudusest teatab Klient või Kliendi nimetatud reisija vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Puuduse ilmnemisel reisi sihtkohas teatab Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija puudusest eelmises lauses sätestatud korras viivitamatult vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldaja kohapealsele esindajale.

10.2. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduse kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud.

10.3. Reisikorraldaja kõrvaldab reisiteenuse osutamises tekkinud puuduse, millest Klient või Kliendi nimetatud reisija on Reisikorraldajat punktis 10.1 sätestatud korras teavitanud, mõistliku aja jooksul.

10.4. Kliendi või Kliendi nimetatud reisija poolt seoses reisiteenuse puudusega kantud kulud hüvitab Reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel.

10.5. Reisikorraldaja ei vastuta puuduste eest reisiteenuse osutamisel, millest Klient ega Kliendi nimetatud reisija ei ole Reisikorraldajat teavitanud vastavalt punktides 10.1 ja 10.4 sätestatule.

 

11. Reisikorraldaja vastutus

11.1. Reisikorraldaja vastutab Kliendile või Kliendi poolt nimetatud reisijale raskest hooletusest või tahtlikult tekitatud kahju eest.

11.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, rahutused, sõjad, terroriaktid, streigid vms.). Kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu, võib kumbki pool lepingu üles öelda. Reisikorraldaja kaotab selliselt juhul õiguse reisitasule, kuid tal on õigus mõistlikule hüvitisele juba osutatud või veel osutatavate teenuste eest. Enne reisi algust ilmnenud vääramatu jõu asjaolude korral tasub Klient Reisikorraldajale hüvitisena Reisikorraldaja bürookulud summas 65 eurot iga reisija kohta vastavalt punktis 8.4 sätestatule. Kui vääramatu jõu asjaolu ilmnes pärast reisi algust, kannavad lepingupooled reisija tagasireisiga seotud lisakulud võrdsetes osades. Muud kulud kannab kumbki pool ise.

11.3. Selguse huvides, Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis ei vasta Kliendi või Kliendi poolt nimetatud reisija subjektiivsele ettekujutusele sihtkohariigist, kultuurist, ilmast, vmt.

11.4. Kui Reisilepingu rikkumine leiab aset teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning sellise vahetu teenuseosutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonide (sealhulgas lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonide) alusel, on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus Kliendi ja Kliendi nimetatud reisija ees.

11.5. Reisikorraldaja vastutus Kliendile või Kliendi nimetatud reisijatele põhjustatud kahju eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega. Käesolevas punktis sätestatud vastutuse piirang ei laiene reisija surma põhjustamisele, reisijale kehavigastuse tekitamisele ega reisija tervise kahjustamisele.

 

12. Üldtingimuste kehtivus ja tõlgendused

12.1. Käesolevad Üldtingimused muutuvad pooltele kohustuslikuks peale reisitasu või selle esimese osamakse tasumist ning broneeringu kinnitamist Reisikorraldaja poolt. 

12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Kliendi ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

 

Reisikorraldaja TEZ TOUR EESTI

Lohistage lipp soovitud punktile
OK
Kasutajate mugavuse, isikupärastatud teabe, isiklike eelistuste ja lehekülje seadete meeldetuletuse tagamiseks kasutab meie lehekülg küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid. Lehekülje kasutamiseks peate kinnitama oma nõusolekut nende tehnoloogiate kasutamiseks. Rohkem infot
Nõustun